14.07.17 Friday fa-tv-tamil

14.07.17 FRI FRI

14.07.17 FRIDAY FA-TV-TAMIL

07.07.17  வெள்ளி பாமுக நேரலை நிகழ்வுகள் :- FATV & London Tamil Radio

[[ ]]
இன்று 14.07.17 தனது 70வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடும்
[ London இரட்னேஸ்வரி மனோகரன்] அவர்களது மூத்த அக்காவிற்கு… 
இனிதான பிறந்தநாள் நல் வாழ்த்துக்களை .
பாமுக உறவுகள் இணைந்து, பகிர்ந்து மகிழ்கின்றோம்…!
இனிய இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்…!

[[ ]]

பொறிச்சொல் 
“விதை விதை ”

[[ ]

பண்ணிசை நேரம் :- Live..

Santhoosh

Kalyani

Rojith

Arjitha

 

[[]]++

 வாசிப்பு அரும்பு :-

Santhosh ; 3

[[ ]]

கேள்வி கணைகள் 
தொகுப்பு – செல்வி நித்தியானந்தன்.

[[ ]]

சொல் தேடல். 
வசந்தா ஜெகதீசன்

[[ ]]

மாலை மயக்கம் 
தொகுப்பு ஜனா

 

[[    ]]

 

French National Day : July 14 1789, 

The well-known storming of the Bastille has become a benchmark in terms of Revolt and Liberty all over the world!

Referring to July 14 1789, when a massive crowd of Frenchmen rose up and invaded the prison, Bastille Day is considered the beginning of the French Revolution. Capturing this prison, a symbol of the Ancient Regime, indeed marked the end of Louis XVI’s absolute and arbitrary power and led France to the three ideals of Liberty, Equality and Fraternity. Bastille Day has been known and celebrated as the creation of the Sovereign Nation and what would be the “First” Republic of France (in 1792).

Bastille Day became the National Holiday in 1790, originally called Fête de la Fédération (“federation feast”), to celebrate the first anniversary of the storming of the Bastille and the end of the French Revolution.

 

[[    ]]