19.11.15-KaviTopic-837

19.11.15-KaviTopic-837

இன்று 19.11.15 – வியாழன் பாமுகத்தில், கவிதை நேரம் ஒளிபரப்பாகும்.

kavibaner--837 19.11.15

விருப்புத் தலைப்பில் கவியாக்கி, வழமைபோல ovptamil – youtube ற்கு upload பண்ணி விடுங்கள்…

அல்லாதோர், விருப்புத் தலைப்பில் உடன் கவியாக்கி, நேரலையில் தாருங்கள்.

இல்லாவிடில், kaviltr@gmail.com இற்கு உங்கள் வரிக்கவியை அனுப்பிவிடுங்கள்.

வாழ்த்துக்கள்…!

++